Podmínky Digitálního Přístupu

Přístupem na naše webové stránky uzavíráte závaznou smlouvu, že budete dodržovat zde uvedené Podmínky užívání, které stanovují pravidla pro vaše zapojení na naší platformě. Bez ohledu na to, zda jste registrovaným členem nebo hostem, vaše používání webu znamená vaše přijetí těchto podmínek. Naše organizace („my“ nebo „nás“) spravuje webové stránky jako prostředek pro šíření informací o našich produktech a službách zdarma. Tyto podmínky slouží jako rámec pro podporu férovosti a transparentnosti ve všech uživatelských interakcích.

- 1 - Přijatelné Použití

Tyto podmínky představují právní smlouvu mezi vámi a Organizací ve vztahu k používání Webových stránek a všech a jakýchkoli Stahování a budou právně závazné ve všech okolnostech. Stáním se Předplatitelem, používáním Webových stránek nebo provedením jakéhokoli Stahování nebo jakýmkoli způsobem obchodováním s Organizací nebo používáním jakékoli Služby poskytované Organizací, souhlasíte s jejich plným přijetím a, kde je to použitelné, s Podmínkami pro Uživatele Jeden na Jednoho, které budou považovány za začleněné do těchto podmínek v míře použitelné. Zaplacením Předplatného poplatku budete považováni za potvrzení svého přijetí těchto podmínek. Tyto podmínky mohou být kdykoli změněny podle uvážení Organizace a je odpovědností každého Předplatitele zajistit, že je vždy plně informován o aktuálních podmínkách. Pokračující používání Webových stránek nebo pokračující obchodování jakýmkoli způsobem s Organizací bude považováno za přijetí jakékoli změny podmínek.

- 2 - Obecná Pravidla Bezpečnosti a Použití

Společnost a její zaměstnanci a zástupci nebudou odpovědní za ztrátu, poškození nebo zranění osob nebo majetku jakkoli způsobené, kromě případů, kdy je odpovědnost výslovně stanovena zákonem. Společnost nebude odpovědná v případě, že jakákoliv služba, která měla být poskytována Univerzitou, se stane z jakéhokoliv důvodu nebo z jakékoliv příčiny mimo kontrolu Společnosti nemožnou k poskytování.

- 3 - Oznámení podle Zákona o Digitálním Tisíciletí o Autorských Právech ("DMCA")

Práva duševního vlastnictví na služby a obsah poskytovaný Společností prostřednictvím těchto webových stránek jsou vlastněna nebo licencována Společnosti. Tato práva jsou chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími relevantními zákony. Jako uživatel máte omezenou licenci k používání stránek a jejich obsahu pro osobní, nekomerční použití pouze za následujících podmínek:
  • Nezískávejte ani se nepokoušejte získat přístup na web jinými prostředky než prostřednictvím rozhraní poskytnutého Společností.
  • Nevykonávejte žádnou činnost, která narušuje nebo přerušuje web nebo servery a sítě, které hostují web.
  • Nereplikujte, neduplikujte, nekopírujte, neprodávejte, ani nevyužívejte žádnou část webu a jeho obsahu pro komerční účely bez výslovného písemného svolení Společnosti.

- 4 - Odkazy

Jste vítáni, abyste odkazovali na naše webové stránky, za předpokladu, že vaše odkazy jsou legální, spravedlivé a neklamné. Nicméně si vyhrazujeme právo kdykoli odebrat povolení pro takové odkazy, pokud budou považovány za nevhodné. Naše webové stránky a jejich materiály nejsou zaručeny, že jsou bez chyb nebo virů; nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout z vašeho používání našeho webu.

- 5 - Regulace a Řídící Právo

Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Podmínek užívání považováno jakýmkoli soudem nebo příslušným orgánem za nezákonné nebo nevynutitelné, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti a nezákonná část bude považována za odstraněnou.
Tyto Podmínky se řídí zákonem. Obě strany souhlasí s výhradní jurisdikcí soudů.

- 6 - Platby a Transakce

Platby lze provádět bankovním převodem nebo kreditní kartou, s plnou platbou požadovanou tři pracovní dny před zahájením kurzu. K zajištění vaší účasti je při rezervaci třeba zaplatit nevratnou zálohu.

- 7 - Politika Vracení Platby

Pokud zjistíte, že zakoupený produkt nesplňuje vaše očekávání, máte lhůtu 14 dnů od data nákupu na požádání o vrácení peněz. Vrácení peněz podléhá našemu uvážení a může být ovlivněno různými faktory, včetně možností zpracování plateb, platformy nákupu (webové stránky nebo mobilní aplikace), zákonných poplatků a daní. Žádné vrácení peněz nebude vydáno po uplynutí 14denní záruky.

- 8 - Uživatelský Účet

Pokud u nás vytvoříte účet, jste odpovědní za udržování tohoto účtu a jeho souvisejících hesel v tajnosti. Zajistěte, aby byl omezen přístup k vašemu počítači a/nebo účtu. Přijímáte odpovědnost za všechny aktivity, které se vyskytnou pod vaším účtem a/nebo hesly.
S výjimkou osobních údajů nebo citlivých osobních údajů, které jsou chráněny naší Zásadou ochrany osobních údajů, jakýkoli obsah, který přenesete nebo zveřejníte na webových stránkách, je považován za nechráněný a neproprietární. Nemáme žádné povinnosti ohledně takového materiálu.
My a autorizované třetí strany můžeme volně používat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat a využívat takový materiál a všechna data, obrázky, zvuky, texty a další prvky v něm obsažené pro jakékoli komerční nebo nekomerční účely.
Podle naší Zásady přijatelného použití a bez újmy na právech je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet na nebo z webových stránek jakýkoli materiál:
  • který je výhružný, hanlivý, obscénní, neslušný, podněcující, urážlivý, pornografický, pravděpodobně podněcuje rasovou nenávist, diskriminační, hrozivý, skandální, pobuřující, rouhavý, porušuje důvěrnost, porušuje soukromí nebo který může způsobit obtěžování nebo nepříjemnosti;
  • bez všech potřebných licencí a/nebo schválení;
  • který představuje nebo podporuje chování, které by bylo považováno za trestný čin, vedlo k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak bylo v rozporu se zákonem nebo porušovalo práva jakékoli třetí strany v jakékoli zemi na světě;
  • který je technicky škodlivý včetně, ale bez omezení na, počítačové viry, trojské koně, červy, škodlivé součásti, poškozená data nebo jiný škodlivý software nebo škodlivá data;
  • který usnadňuje zneužití webových stránek, včetně hackerství.
Budeme plně spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení nebo soudním příkazem, který nás vyžaduje nebo nařizuje zveřejnit identitu nebo lokalizovat kohokoli, kdo zveřejňuje materiál v rozporu s výše uvedeným.

- 10 - Kontaktní Postupy

Pokud máte pochybnosti nebo otázky ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás prostřednictvím metod uvedených na našich stránkách.

- 11 - Úpravy Podmínek Užívání

Čas od času můžeme provádět změny těchto podmínek, aby odrážely změny v našich praktikách nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Pokračováním v přístupu nebo používání našich služeb po provedení těchto změn souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami.